کوه زر داورزن
کشاورزی،گیاهان دارویی،علمی،اجتماعی www.kzdavarzan.Loxblog.com

ويژگي هاي منداب يه عنوان كودسبز

.بادارابودن ريشه گسترده وعميق باعث ايجادمنافذ در خاك واصلاح فيزيكي خاك ميگردد.

به دليل داشتن ريشه گسترده وعميق، مواد غذايي را از اعماق خاك بالا ميكشدوپس از بازگرداندن منداب به زمين(مصرف كودسبز) اين موادغذايي در دسترس گياه بعدي قرار ميگيرد.

. سرعت رشد بالا

. توليد شاخ وبرگ زياد(بيوماس بالا)

داراي شاخ وبرگ علفي وغيرخشبي مي باشد لذا سرعت تجزيه آن بالا مياشد.و باعث افزایش مواد آلی خاک و در نتیجه افزایش نفوذپذیری خاک میگردد و ظرفیت نگهداری آب را در خاک بالا میبرد.

- به دليل داشتن ارقام پاييزه ومقاومت به سرما، اين مزيت را دارد كه در اواخر اسفند(مناطق گرم) واواخر فروردين(مناق معتدل وسرد استان) وزودتر از ساير كشتهاي كود سبز به خاك برگردانده شودوهمچنين در زمستان با حفظ پوشش بر خاك، به خوبي با فرسايش آبي وبادي مقابله ميكند.

 به دليل پوشش گسترده بر سطح خاك علاوه بر كاهش فرسايش بادي وآبي از اتلاف آب به صورت تبخيرمي كاهد.

  * تاريخ كاشت: باتوجه به اينكه دماي پايه در منداب نسبت به كلزا پايينتر وداراي دوره روزت كوتاهتر ميباشد لذا تاريخ كاشت آن تا چندروز پس از كلزا به شرح ذيل ميتواند انجام شود:

  - درمناطق سرد استان تا دهم مهرماه

   درمناطق معتدل استان تا بيستم مهرماه

   درمناطق گرم استان تا دهم آبان ماه

. مقدار مصرف بذر: حداكثر تا 15 كيلوگرم در هكتار (در كشت به عنوان كودسبز)

. نياز آبي: حداكثر سه مرتبه آبياري

 زمان باز گرداندن به خاك: در آغاز گل دهي وقبل از خشبي شدن گياه( كه بسته به منطقه كشت از اواخر اسفند تا اوايل ارديبهشت متغير ميباشد 

 

شنبه 14 شهريور 1394برچسب:منداب,کودسبز,حاصلخیزی خاک, :: 12:11 :: نويسنده : محمدرضاداورزنی

معرفی ارقام گندم

ارقام مناسب گندم جهت کشت در مناطق معتدل استان خراسان رضوی بر اساس تاریخ کشت

رقم

زنگ زرد

سرما

ریزش

ورس (خوابیدگی)

خشکی

شوری

مناسب ترین تاریخ کشت

نیک نژاد

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

حساس

حساس

حساس

نیمه اول و دوم آبان ماه

مهدوی

مقاوم

حساس

مقاوم

حساس

حساس

نیمه مقاوم

اواسط آبان ماه

قدس

حساس

حساس

مقاوم

حساس

حساس

حساس

اواسط آبان ماه

مرودشت

حساس

حساس

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط آبان ماه

گراس اروند

حساس

حساس

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط آبان ماه

زاگرس

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

آذر ماه

پیشتاز

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواخر مهر ماه

شیراز

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

اواسط آبان ماه

بهار

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

متحمل

نیمه مقاوم

اوایل تا اواسط آبان ماه

پارسی

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

متحمل

نیمه مقاوم

اوایل تا اواسط آبان ماه

سیروان

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط آبان

سیوند

مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط آبان

اروم

مقاوم

متحمل

نیمه مقاوم

مقاوم

متحمل

متحمل

اواخر مهر تا اواسط آبان

افق

نسبتا مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

متحمل

اواخر مهر تا اواسط آبان

بم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

متحمل

مقاوم

اواخر مهر تا اواسط آبان

سایونز

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس

حساس

اول مهر تا اول آبان ماه

            ارقام مناسب گندم جهت کشت در مناطق گرم استان خراسان رضوی بر اساس تاریخ کشت

رقم

زنگ زرد

سرما

ریزش

ورس (خوابیدگی)

خشکی

شوری

مناسب ترین تاریخ کشت

چمران

مقاوم

حساس

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط تا اواخر آبان ماه

روشن

حساس

حساس

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه آبان ماه تا نیمه آذر ماه

فلات

حساس

حساس

نیمه حساس

مقاوم

حساس

حساس

اواسط آبان ماه

هیرمند

نیمه مقاوم

حساس

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواسط تا اواخر آبان ماه

بک کراس روشن

نیمه مقاوم

حساس

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه آبان تا نیمه آذر ماه

 

ارقام مناسب گندم جهت کشت در مناطق سرد استان خراسان رضوی بر اساس تاریخ کشت

رقم

زنگ زرد

سرما

ریزش

ورس (خوابیدگی)

خشکی

شوری

مناسب ترین تاریخ کشت

امید

حساس

مقاوم

مقاوم

حساس

حساس

حساس

نیمه دوم شهریور تا نیمه اول مهرماه

الوند

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اوایل مهر تا اواخر آبان ماه

الموت

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

حساس

حساس

نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان ماه

شهریار

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه حساس

نیمه حساس

نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان ماه

زرین

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس

حساس

دهم مهر تا دهم آبان ماه

توس

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه حساس

نیمه حساس

نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان ماه

آذر 2

نیمه حساس

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس

اول مهر تا نیمه اول آبان ماه

سبلان

مقاوم

مقاوم

مقاوم

نیمه حساس

نیمه مقاوم

حساس

آبان ماه

سرداری

حساس

مقاوم

مقاوم

حساس

نیمه مقاوم

حساس

آبان ماه

پیشگام

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

نیمه مقاوم

اواخر مهر تا اواخر آبان ماه

گاسکوژن

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس

حساس

اول مهر تا پایان مهر ماه

میهن

مقاوم

مقاوم

متحمل

مقاوم

مقاوم

نیمه مقاوم

اول مهر تا پانزده آبان ماه

 

15 ماده غذایی برای کم آب نشدن بدن
 
15 میوه برای هیدراته نگه داشتن بدن، این 15 ماده غذایی دارای آب بالا و پر شده با مواد مغذی و به طور طبیعی حاوی کالری کم می باشد با توجه به قانون قدیمی از انگشت شست، شما باید هشت لیوان آب در هر روز بنوشید و برخی از کارشناسان حتی آب بیشتری را توصیه می کنند که می تواند مانند یک وظیفه دلهره آور در برخی از روزها به نظر برسد شما لازم نیست که به همه آب بنوشید تقریبا 20٪ از مصرف آب  روزانه ما از غذاهای جامد، به خصوص از میوه ها و سبزیجات فراهم می شود.
 
همچنین نوشیدن مقدار زیادی آب به ویژه در فصل تابستان مهم است، اما شما همچنین می توانید تشنگی خود را با این 15 غذای بسیار مرطوب، که حداقل 90٪ وزن آن ها از آب است فرو نشانید.
 
 
  
1 - خیار
محتوای آب: 96.7٪
این گیاهی تابستانی است که دارای بالاترین مقدار آب از تمامی مواد غذایی جامد است در سالاد به صورت قطعه قطعه استفاده می شود. اگر می خواهید قدرت مرطوب کنندگی خیار را بیشترکنید سعی کنید آن را با ماست بدون چربی، نعناع و مکعب های یخ ساخته شده با سوپ خیار ترکیب کنید. سوپ همیشه مرطوب است اما شما ممکن است بخواهید چیزی گرم در فصل تابستان بخورید سوپ خیار سرد است و از سوی دیگر، در هر زمان از سال با طراوت و خوشمزه است.
 
 
 
 
2 -  کاهو
محتوای آب : 95.6٪
یک فنجان کاهو حاوی: 10 کالری، 0 گرم چربی، 1 گرم پروتئین، 2 گرم کربوهیدرات (1 فیبر رژیم غذایی)، 7 درصد از ویتامین A، 3 درصد از ویتامین C، 1 درصد از کلسیم و 2 درصد از آهن است همچنین حاوی مقدار بسیار کم از پتاسیم، فولات، ویتامین K، منیزیم و فسفر است. و با حدود 96 درصد آب برای رفع تشنگی مفید است.
 
 
 
 
3 - کرفس
محتوای آب : 95.4٪
این افسانه در مورد کرفس با کالری منفی کاملا درست نیست، اما مانند تمام مواد غذایی که دارای آب بالا است، کرفس کالری بسیار کمی ( فقط 6  کالری ) در هر ساقه دارد و دارای فیبر و آب است و با خوردن ان شما احساس سیری می کنید و اشتهای شما را مهار می کند.
این گیاهی بسیار سبک وزن و کوتاه است کرفس حاوی فولات و ویتامین های A، C و K  و محتوای آب بالا است کرفس اسید معده را خنثی می کند و اغلب به عنوان یک درمان طبیعی برای سوزش معده و بازگشت اسید به مری توصیه می شود.
 
 
 
 
4 - تربچه
محتوای آب: 95.3٪
این سبزیجات ریشه ای دارای طراوت هستند و باید در فصل بهار به طور ثابت و در سالاد فصل تابستان استفاده کنید. آنها تند و شیرین عطر و طعم و رنگ متفاوت دارند و در بسته بندی های کوچک و مهم تر از آنها با آنتی اکسیدان ها مانند کاتچین ( که در چای سبز یافت می شود ) پر شده است.
بافت ترد تربچه در سالاد کلم برای تابستان بدون سس مایونز مورد نیاز است. سالاد ترکیبی از ( تربچه و کلم و هویج خرد شده ، نخود فرنگی، فندق خرد شده، جعفری، آب لیمو، روغن زیتون، نمک، و فلفل ) است.
 
 
 
 
5 - گوجه فرنگی
محتوای آب: 94.5٪
گوجه فرنگی کمی درشتتر خرد شده همیشه یک عامل اصلی از سالاد، سس و ساندویچ است اما گونه های شیرین گیلاس و انگور را که یک میان وعده آبدار بسیار عالی هستند فراموش نکنید. آنها اگر با برخی از آجیل و یا مقداری پنیر کم سدیم خورده شوند عطر و طعم خوبی پیدا می کنند.
 
 
 
 
6 - فلفل سبز
محتوای آب: 93.9٪
فلفل دلمه ای از هر گونه دارای محتوای آب بالا است فقط لبه بیرونی گونه های فلفل قرمز و زرد ( که در حدود 92٪ آب است ) و بر خلاف باور عموم، فلفل سبز حاوی آنتی اکسیدان ها می باشد قبل از صرف شام و یا اواخر شب فلفل میان وعده خوبی است.
 
 
 
 
7 -  گل کلم
محتوای آب: 92.1٪
علاوه بر داشتن مقدار زیادی از آب، دارای ویتامین ها و مواد مغذی گیاهی است که برای کمک به کاهش کلسترول و مبارزه با سرطان، از جمله سرطان سینه موثر است در یک مطالعه در سال 2012 توسط محققان دانشگاه واندربیلت روی بیمار مبتلا به سرطان پستان نشان داده است که خوردن سبزیجات کلم، شبیه به گل کلم با خطر مرگ ناشی از بیماری یا عود کمتر همراه است.
 
 
 
 
8 - هندوانه
محتوای آب: 91.5٪
این کاملا واضح است که هندوانه پر از آب خوب است اما این هندوانه آبدار نیز دارای منابع غنی از لیکوپن و یک آنتی اکسیدان ضد سرطان موجود در میوه ها و سبزیجات قرمز می باشد. در واقع، هندوانه حاوی لیکوپن بیشتر از گوجه فرنگی خام ا ست، حدود 12 میلی گرم در هر قاچ گوه ای هندوانه، در مقابل 3 میلی گرم در یک گوجه فرنگی متوسط است. هندوانه در تابستان میوه خوبی است.
 
 
 
 
9 - اسفناج
محتوای آب: 91.4٪ آب
کاهو ممکن است مقدار آب بالاتری داشته باشد اما اسفناج معمولا در شریط کلی بهتر است. برگ اسفناج خام در ساندویچ یا سالاد تقریبا به همان اندازه هیدراتاسیون فراهم می کند اسفناج سرشار از لوتئین، پتاسیم، فیبر و فولات بالا است و فقط یک فنجان برگ خام اسفناج حاوی 15 درصد از مصرف روزانه ویتامین E و یک آنتی اکسیدان مهم برای مبارزه با مولکول های مخرب به نام عنوان رادیکال های آزاد است.
 
 
 

 
10 - میوه ستاره
محتوای آب: 91.4٪ آب
این میوه های گرمسیری، همچنین به عنوان کارامبولا شناخته شده است، دارای گونه های شیرین و ترش و بافت آبدار شبیه به آناناس است از آن در سالاد میوه یا به عنوان چاشنی خوراکی در تابستان استفاده می شود این میوه سرشار از آنتی اکسیدان ها، به ویژه اپیکاتچین است این ترکیب برای قلب سالم در شکلات تیره و چای سبز نیز یافت می شود.
افراد مبتلا به مشکلات کلیوی به دلیل سطح بالای اسید اگزالیک، باید از خوردن میوه ستاره اجتناب کنند.
 
 
 
 
11 - توت فرنگی
محتوای آب: 91.0٪
همه انواع توت ها غذاهای خوب برای هیدراتاسیون هستند اما آب توت فرنگی قرمز آبدار بهترین نوع از این گروه است. تمشک و زغال اخته هر دو در حدود 85٪ آب دارند در حالی که تمشک به تنها اندکی بیشتر88.2٪ آب دارد.
 
 
 
 
12 - کلم بروکلی
محتوای آب: 90.7٪
کلم بروکلی مانند گل کلم خام به سالاد اضافه می شود موقع خوردن، صدای خرد شدن یا شبیه چیزی در زیر دندان و رضایت بخش است دارای مقدار زیادی فیبر، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین  Cاست کلم بروکلی تنها سبزیجات کلم ( یک دسته بندی که شامل کلم و کلم پیچ و اضافه کردن گل کلم ) و دارای مقدار قابل توجهی از سولفورافن، یک ترکیب قوی که باعث افزایش آنزیم های محافظ بدن و سبب خارج کردن گرگرفتگی مواد شیمیایی سرطان زا است.
 
 
 
 
13 - گریپ فروت
محتوای آب: 90.5٪
این میوه آبدار، از میوه های خانواده مرکبات تند است و تحقیقات نشان می دهد که می تواند سبب کاهش کلسترول و کوچک کردن دور کمر شود در یک مطالعه، افرادی که یک گریپ فروت در یک روز خوردند کلسترول بد (LDL  ) 15.5٪ کاهش و تری گلیسیرید خود را   27درصد کاهش داد از سوی دیگر خوردن نیمی از یک گریپ فروت ( حدود 40 کالری ) قبل از هر وعده غذایی به افراد رژیمی کمک کرده تا در حدود بیش از سه و نیم پوند در 12  هفته وزن از دست بدهند محققان می گویند که ترکیبات در این میوه به سوخت چربی و تثبیت قند خون کمک کرده و در نتیجه سبب کاهش هوس می شود.
 
 
 
 
14 - هویج
محتوای آب: 90.4٪
هویج یک سبزی ریشه ای سرشار از ویتامین است. شما می توانید هویج را در انواع رنگ ها در کنار رنگ نارنجی سنتی از جمله زرد، قرمز و بنفش پیدا کنید. هویج را می توان خام یا پخته و یا در آب و یا مخلوط  مصرف و لذت برد. این سبزی مغذی خواص درمانی بسیاری را فراهم می کند. هویج کوچک اندازه حاوی آب بیشتر از هویج بزرگ است آب هویج بسیار سالم است و ارزش غذایی زیادی دارد. هویج متوسط دارای 25 کالری، 6 گرم کربوهیدرات، 2 گرم فیبر گیاهی، یک منبع عالی از ویتامین A است بیش از 200 درصد نیاز روزانه ویتامین A فقط با خوردن یک هویج فراهم می شود.
 
 
 
 
15 - طالبی
محتوای آب: 90.2٪
این خربزه شاداب مقدار کمی کالری فراهم می کند درنتیجه حاصل تغذیه ای بزرگ است. حدود یک چهارم از یک طالبی، حاوی تنها 50 کالری و 100٪ جذب توصیه شده روزانه از ویتامین های A و C را ارائه می دهد.
منبع:foodregime.com
فارس گزارش می‌دهد
«روغن پومیس»؛ آشنای ناآشنا و مضرتر از روغن پالم
«روغن پومیس» از تفاله زیتون به‌ دست می‌آید که یک محصول شیمیایی بوده و برای سلامتی انسان بسیار مضر است.
 
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، روغن‌ها در زندگی انسان مصارف متعددی دارد، یکی از روغن‌هایی که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همواره در تمامی منازل می‌توان آن را مشاهده کرد، روغن زیتون است که می‌توان در موقعیت‌های مختلف از آن استفاده کرد، حال آنکه شنیده می‌شود نوعی از این روغن مضرات بسیاری برای انسان به همراه دارد و مردم نیز در این زمینه اطلاعاتی ندارند که لازم است چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد.
 
یک کارشناس صنایع غذایی در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: پومیس، روغنی مضرتر از پالم است که سال‎هاست وارد کشور شده، ولی در این زمینه به جامعه اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
 
روغنی مضرتر از پالم وارد کشور می‌شود
 
رضا طالب اضافه کرد: «روغن پومیس» از تفاله زیتون به‎دست می‌آید که یک محصول شیمیایی بوده و برای سلامتی انسان بسیار مضر است.
 
وی تصریح کرد: این روغن که از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان به‌‏صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، به همان اندازه که برای مصرف‌کنندگان زیان‌آور است، برای واردکنندگان سود فراوانی به همراه دارد.
 
این پژوهشگر صنایع غذایی بیان کرد: این روغن در تمامی کشورها به مصرف صنعتی می‌رسد، اما در ایران به‌دلیل گران‌ بودن روغن زیتون، 10 درصد زیرقیمت عرضه‌شده و برای واردکنندگان غیرمجاز آن حاشیه سود بسیار بالایی دارد.
 
به گفته طالب، روغن «پومیس» به‏‌دلیل شیمیایی و سرطان‌‏زا بودن بر پایه استاندارد 1446 وزارت بهداشت، مصرف خوراکی ندارد.
 
گفتنی است چندی پیش، مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غیرمجاز بودن مصرف روغن «پومیس» خبر داده و گفته بود: یکی از بدترین نوع روغن‌ها در فرایند تهیه روغن زیتون، روغن استخراج‌شده از تفاله زیتون است و طرز تهیه آن نیز به‌این صورت است که باقی‌مانده حاصل از تفاله زیتون که هنوز دارای مقداری روغن است را با هگزان فراوان و حرارت زیاد استخراج کرده و با عنوان روغن حاصل از تفاله زیتون یا «پومیس» به‏ فروش می‌رسانند.
 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این باره می‌گوید: روغن‌های گیاهی، روغن‌های سالم بوده که به دلیل حضور اسیدهای چرب غیراشباع و میزان اسید چرب ترانس کمتر برای سلامتی انسان مفید هستند.
 
محمد آزادبخت بیان کرد: تمامی روغن‌های گیاهی، روغن‌های خوبی برای سلامتی انسان هستند، اگر فردی در فرآورده‌های لبنی به روغن حیوانی، روغن گیاهی اضافه کند، تخلف کرده نه اینکه سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته، بلکه از فرمول قانونی مرتکب تخلف شده‌ است.
 
وی با اشاره به اینکه بحث درجه‎بندی و اولویت‎بندی در روغن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در روغن زیتون روغن ویوجین یکی از بهترین روغن‌ها از میوه زیتون و با فشار ملایم تهیه شده که بسیار با‌ارزش بوده و در صنایع دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته روغن زیتون درجه یک و دو نیز با فشار ملایم‌تری در صنایع غذایی و دارویی قابل استفاده هستند.
 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه «پومیس» روغنی است که با حرارت بالا از تفاله زیتون به دست می‌آید، اضافه کرد: این روغن اولویت غذایی ندارد و به‌دلیل حضور نوع اسیدهای چرب و مواد زائد برای ایمنی و سلامت انسان مضر است.
 
آزادبخت تصریح کرد: در اصل روغن گیاهی برای سلامت مفید است، ولی باید صریحاً گفت روغنی که از تفاله‌ها با شرایط ویژه با ویژگی‌های استخراجی نامناسب استحصال می‌شود، از نظر ایمنی مورد تایید نیست.
* تاکنون در سطح مازندران گزارشی از ورود این نوع روغن نداشتیم
 
وی با اعلام اینکه سازمان غذا و دارو نیز تاکنون این روغن را برای مصرف غذایی تایید نکرده‌است، بیان کرد: تاکنون در سطح مازندران گزارشی از ورود این نوع روغن نداشتیم.
 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان گفت: به‎دلیل اینکه در روش تهیه روغن پومیس، از حرارت زیاد استفاده می‌شود، ترکیبات کلی برای سلامتی مضر است و احتمال اینکه برخی از ترکیبات حاصل بتواند در مراحلی از سرطان موثر باشد، دور از ذهن نیست.
 
دو شنبه 29 تير 1394برچسب:روغن پومیس,روغن مضر,غیرخوراکی, :: 10:12 :: نويسنده : محمدرضاداورزنی
عسل و دندان
 
قندهای عسل با شیرینی فراوانی که دارند به دندانها هیچ صدمه نزده بلکه میتواند انها را سفید و لثه ها را محم سازد. پروفسور واکسور گستوف عقیده دارد چنانچه شکر مدتی در دهان بماند به وسیله باکتری تجزیه شده و موجب ایجاد اسید لاکتیک در دهان مینماید که برای دندانها مضر است. ولی عسل بر خلاف شکر چون دارای یک نوع انتی بیوتیک طبیعی است هیچ گونه اسیدی در دهان تولید نکرده و دندانها را ضد عفونی مینماید. به همین جهت مصرف ان برای دندان ها )مخصوصا اطفال( نه تنها هیچ ضرری نداشته بلکه مفید نیز میباشد.
 
مک لدان پزوهشگر امریکایی معتقد است که چای حاوی فلورین بوده و داروی موثر جلوگیری از فساد دندان میباشد.مشروط بر اینکه با عسل نوشیده شود. اگر چای با قند یا شکر نوشیده شود این خاصیت از بین میرود. به همین دلیل است که اکثر دانشمندان روسی از جمله راف شیرین کردن چای با عسل را به جای قند توصیه میکند .
 
فیلیپس محقق امریکایی معتقد است که دادن یک قاشق چای خوری عسل به کودکان در شیشه انها مانع پوسیدگی دندانهای انها میشود.
 
جهت محکم نمودن لثه ها عسل را با سرکه انگور مخلوط کرده و بر لثه ها می مالند و ماساز میدهند. تکرار این عمل چند بار در روز چرک لثه ها را زایل و گوشت به مرور ترمیم میابد.
منبع:سایت زنبورعسل ایران
پنج شنبه 28 خرداد 1394برچسب:عسل ودندان,فواید مصرف عسل بردندان ولثه, :: 10:29 :: نويسنده : محمدرضاداورزنی
گیاه پنیرگ که درمنطقه ی داورزن معروف به نون کلاغ میباشد.
پنیرک؛ ضددرد، ضدالتهاب و ضدعفونی کننده
از مهم ترین اثرات گزارش شده ی گل پنیرک می توان به مواردی چون ضد درد، ضد التهاب، ضد عفونی کننده، قابض، ملین، ادرار آور، خلط آور و مقوی رحم اشاره کرد.
 
پنیرک با نام علمی Malva sylvestris در عربی خبازی نامیده می شود. گیاهی است علفی، به ارتفاع تا 60 سانتی متر و پایا. به صورت خودرو، در بسیاری از نقاط می روید و برای استفاده نیز کشت می گردد.
قسمت مورد استفاده ی پنیرک برگ و گل می باشند. البته در اکثر نواحی، گل پنیرک مورد استفاده قرا می گردد. این گیاه در ایران رویش ندارد و گونه ی نزدیک به آن به نام M.neglecta مورد استفاده قرار می گیرد. گونه ی موجود در ایران، به بلندی گونه ی اول نیست و به حالت تقریبا خوابیده است و حداکثر تا 40 سانتی متر مرتفع می شود. برگ ها دارای حالت دایره ای و دندانه دار و گل ها، بنفش رنگ و کوچک هستند.
قسمت مورد استفاده ی پنیرک در ایران، گل های بنفش رنگ خشک شده ی آن می باشد. محل رویش گیاه در ایران نواحی البرز، اطراف تهران، شمال ایران، آذربایجان، آستارا، اصفهان، نواحی مرکزی ایران، خراسان، دامغان، سمنان، جنوب ایران، کرمان، بلوچستان و سایر نقاط می باشند.
 
الف: گل پنیرک
ترکیبات مهم
گل های پنیرک بیش از 10 درصد موسیلاژ دارند. این موسیلاژ در اثر هیدرولیز، تبدیل به گالاکتوز، آرابینوز، گلوکز، رامنوز و اسید گالاکتورونیک می شود. هم چنین گل های پنیرک حاوی مقدار کمی تانن و حدود یک دهم درصد لوکوآنتوسیانین ها و 7 درصد آنتوسیانین ها می باشد(نسبت به وزن خشک گل).
اثرات مهم
دم کرده ی گل ها به خاطر داشتن موسیلاژ، یکی از داروهای خوب ضد سرفه است. هم چنین به عنوان ضد نزله(زکام) و تورم دهان و گلو مصرف می شود. از سویی چون دارای خاصیت قابض ضعیف است، تا حدی به عنوان ضداسهال عمل می کند.
در طب عوام از خوراکی آن، به منظور مشکلات مثانه و به صورت ضماد موضعی در التیام زخم ها استفاده می شود. از رنگ آن(آنتوسیانین های آن)، برای مواد غذایی استفاده می شود.
 
طریقه و مقدار مصرف
تهیه چای: بر روی 2 گرم از گل ها، یک لیوان آب سرد ریخته و حداکثر 5 دقیقه می جوشانیم. هم چنین می توان بر روی همین مقدار گل، یک لیوان آب در حال جوشیدن ریخته و پس از 15 دقیقه، صاف نموده و میل کنیم.
نکات قابل توجه
1- اثرات گل پنیرک، عمدتا مربوط به موسیلاژ و آنتوسیانین آن است که یکی از مهم ترین داروهای ضد سرفه و مفید برای رفع گرفتگی صدا است.
2- بهتر است پس از صاف کردن دم کرده، گل را کمی فشار داد تا تمام موسیلاژ استخراج شده و تفاله را دور بریزیم.
3- هنگام تهیه ی فرآورده، نباید بیش از 5 دقیقه آن را بجوشانیم، چون باعث هیدرولیز موسیلاژ و کم اثر شدن محصول می شود.
4- در منابع جدید مصرف گیاه را برای درمان کم خونی، مفید گزارش نموده اند.
مهمترین اثرات گزارش شده گل پنیرک:
ضد درد، ضد التهاب، ضد عفونی کننده، قابض، ملین، ادرار آور، خلط آور و مقوی رحم.
 
ب: برگ پنیرک
ترکیبات مهم
برگ حاوی حدود 8 درصد موسیلاژ می باشد که پس از هیدرولیز، تولید قندهای آرابینوز، گلوکز، رامنوز، گالاکتوز و اسید گالاکتورونیک اسید می کند. هم چنین حاوی مقدار تانن و فلاونوئید است.
طریقه و مقدار مصرف
بر روی 5 گرم برگ، یک لیوان آب سرد ریخته مدت حدود 5 دقیقه می جوشانیم و یا بر روی همین مقدار برگ، یک لیوان آب در حال جوشیدن می ریزیم و بهتر است درب آن را بپوشانیم؛ آن گاه پس از 15 دقیقه صاف می کنیم. البته بهتر است محلول های سرد آن را، قبل از مصرف، کمی گرم کنیم. در صورتی که با هر بار مصرف، یک قاشق عسل به آن بیفزاییم، اثر آن قوی تر می شود. این میزان مصرف را می توان روزی سه تا چهار بار تکرار کرد.
اثرات مهم
اثرات مهم برگ پنیرک مشابه با گل های آن است؛ به ویژه جهت درمان تورم قسمت های بالای راه های تنفسی و گلو، تورم های روده ای – معدی، مناسب است.
داروهای گیاهی
برگ پنیرک به عنوان یکی از گیاهان مؤثر در عوارض سرماخوردگی به ویژه سرفه، در تعداد زیادی از فرمولاسیون های سرماخوردگی، مخلوط با گیاهان دیگر وجود دارد.
 
عوارض جانبی
تاکنون عوارضی از مصرف گل و یا برگ پنیرک گزارش نشده است.
نکات قابل توجه
1- گیاه پنیرک موجود در ایران(Malva neglecta)، از نظر خواص دارویی مشابه با پنیرک موجود در نقاط دیگر دنیا است. این دو گونه گیاه از یک جنسی هستند که شرح آن داده شده است.
2- خواص گل و برگ پنیرک، نزدیک به هم است؛ ولی اثرات گل به دلیل داشتن آنتوسیانین و لکوآنتوسیانین ها، کامل ترمی باشد.
3- برای استفاده از خواص کامل پنیرک، می توان مخلوطی از گل و برگ آن را مورد استفاده قرار داد.
4- چون اثرات پنیرک با گل ختمی هم جهت است، می توان از مخلوط گل پنیرک و گل ختمی جهت تهیه ی موسیلاژ مربوطه، به ویژه در سرماخوردگی، تسکین سرفه به عنوان خلط آور و رفع گرفتگی صدا استفاده کرد.
5- برای جمع آوری گل ها، بهتر است در زمان باز شدن گل ها که اکثرا در تابستان است، این کار صورت گیرد، جمع آوری برگ ها در فصل بهار باید صورت گیرد.
6- در بازار ایران، فقط گل پنیرک به صورت خشک شده(بنفش رنگ) وجود دارد که می توان طبق روش ذکر شده، از آن استفاده کرد.
 
پنیرک در طب سنتی
از نظر طب سنتی گیاه پنیرک را معتدل می ‌دانند، اخلاط غلیظ را رقیق و اخلاط خیلی رقیق را معتدل می‌ کند. ساییدگی برگ آن برای شکستگی اعضاء مفید است، ترکیب آن با روغن زیتون برای سوختگی و عقرب ‌گزیدگی مفید است، دم کرده ی ساقه و برگ آن با شکر، گرفتگی صدا را برطرف می‌ سازد.
در درمان التهاب ‌های تنفسی و جوش ‌های پوستی کاربرد دارد، دارای ویتامین A و B و C است و در درمان بیماری ‌های کلیه و مثانه بسیار مؤثر است، ضدسرفه و مرهم سینه است.
برگ و ریشه پنیرک اگر به شکل ضماد درآید و روی دمل و یا کورک قرار گیرد باعث می ‌شود تا بسیار سریع سر باز کنند.
جوشانده ی آن برای عفونت ‌های مثانه، اسهال خونی و سرفه‌ های شدید موثر و مفید است، دم کرده ی آن برای کسانی که دچار یبوست و دارای معده و روده‌ های تنبلی هستند، توصیه می ‌شود.
در درمان برونشیت و استفراغ نیز استفاده می‌ شود، به صورت غرغره در رفع تحریکات مخاط دهان و درد گلو اثر مفیدی دارد و همچنین برای رفع سوزش مجرای ادرار مفید است.
برای رفع جوش‌های صورت نیز می ‌توان از پنیرک استفاده کرد ضمن این که درد و ناراحتی‌ های محل جوش را تسکین می ‌دهد و به صورت کمپرس یا لوسیون در درمان سوختگی‌ ها موثر است.
برگ پنیرک به عنوان یکی از گیاهان مؤثر در عوارض سرماخوردگی به ویژه
سرفه، در تعداد زیادی از فرمولاسیون های سرماخوردگی، مخلوط با گیاهان
دیگر وجود دارد
در هندوستان از گیاه پنیرک به عنوان داروی لعابدار نرم‌ کننده و خنک‌ کننده استفاده می‌ شود، 300 گرم برگ خشک پنیرک را در یک لیتر آب می‌ جوشانند و به عنوان مسکن می‌ خورند.
استعمال جوشانده آن به صورت کمپرس گرم و حمام، در رفع ناراحتی‌ های بواسیر، بعضی تومورها، ورم پلک چشم و غیره بین مردم معمول است.
از جوشاندن گل و برگ آن در نیم لیتر آب، محلولی به دست می ‌آید که اثر نرم‌ کننده در پوست بدن دارد و به صورت لوسیون مالیدن بر روی پوست، آرامش و نرمی خاصی به افرادی که دارای پوست حساس و لطیف هستند می ‌بخشد.
برای تسکین ناراحتی‌های ناشی از تابش گرمای خورشید و آفتاب ‌زدگی، جوشانده 500 گرم گل یا ریشه گیاه را در یک لیتر آب تهیه کرده و پس از صاف کردن به ملایمت در محل سوختگی می ‌مالند.
برای رفع سردردهای یک طرفه شدید، دل پیچه، ورم لوزه‌ها، درد گلو و آنژین اثر مفید دارد.
 
منابع:
کتاب گیاهان دارویی و گیاه درمانی – جلد اول –  تالیف دکتر محمدحسین صالحی سورمقی
سایت ایرنا
 
سلامت نیوز: اکثر انسان‌ها در سراسر جهان به علل مختلف به سردرد مبتلا می‌شوند که می‌توان به راحتی با گیاهان طبیعی آن را درمان کرد.
 
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، سایت فرانسوی ترفندها در مقاله‌ای نوشت: اکثر انسان‌ها در سراسر جهان به علل مختلف مانند کار زیاد، فشار خون، کم خوابی، عصبانیت، استرس، خستگی، افسردگی و دلایل دیگری به به سردرد مبتلا می شوند اما این سردردهای غیر قابل تحمل را می‌تواند به راحتی با گیاهان طبیعی درمان کرد.
 
زنجبیل:
 
زنجبیل یک گیاه دارویی است و ادویه‌ای که برای برخی غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این گیاه از زمان‌های دور در طب سنتی چین مورد استفاده بوده و در آسیا برای درمان سردرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی، کشیدگی عضله، گلو درد، دندان درد استفاده می‌شود؛ این دارو به اندازه داروهای آرام بخش برای رفع سر درد موثر است.
 
طرز تهیه دم نوش زنجبیل برای رفع سردرد:
 
یک قاشق چایخوری پودر زنجبیل را در یک فنجان آب جوش بریزید، در آن را ببندید تا دم بکشد و پس از 5 دقیقه میل کنید؛ زنجبیل را می‌توانید حتی در قوری چای همراه با چای دم کنید. زنجبیل هر چه تازه تر باشد بهتر است.
 
همچنین می‌توانید زنجبیل خورد شده را روی پیشانی بمالید تا سردردتان برطرف شود.
 
میخک:
 
این ادویه در سراسر جهان استفاده می‌شود اما تعداد کمی از مردم با فواید آن آشنایی دارند؛ میخک دارای کلسیم، منیزیم و فیبر است؛ این ادویه ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و ضد درد است، در بیماری‌های پوستی موثر است، دارای مواد مغذی ضروری بدن است، برای نفخ، زخم معده، قلب، دندان درد، گوش درد، رفع سردرد، برطرف کننده تنگی نفس، لقوه و فلج و کبد موثر است و کلیه را تقویت می‌کند، سکسکه را برطرف می‌کند، ادرارآور،تب بر، کرم کش، در حالت تهوع و سوء هاضمه موثر است، تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و خاصیت شگفت‌انگیزی در دفع حشرات دارد مخصوصاً برای مالاریا، تب دانگ و دیگر بیماری‌های واگیردار مفید است؛ برای گردش خون و قلب مفید است، گرفتگی عضله را از بین می‌برد، نوشیدن یک فنجان چای میخک بعد از غذا گاز و درد معده را از بین می‌برد و عصاره این گیاه آفت‌های دهان را درمان می‌کند.
 
مطالعات جدید نشان دادند میخک می‌تواند از سرطان پوست، ریه و دستگاه گوارش پیشگیری کند.
 
طرز تهیه دم نوش میخک برای رفع سردرد:
 
اما برای سردرد بهتر است میخک خورد شده را داخل یک فنجان یا لیوان چای اضافه کنید؛ کافئین فشارخون را کاهش می‌دهد در حالی که میخک دارای خواص ضد التهابی است.
 
نعناع:
 
نعناع گرم و خشک است و بوی معطری دارد، در درمان بیماری‌های التهابی نظیر آسم، برونشیت، کولیت و رینیت آلرژی بسیار موثر است؛ دم کرده نعناع را برای تقویت و رفع نفخ معده و روده مصرف می‌کنند؛ برگ خشک و نرم نعناع برای خوشبو کردن ماست و دوغ استفاده می‌شود؛ افرادی که کلسترول دارند بعد از غذا، دم کرده چای نعناع را به مدت دو هفته در ماه بنوشند؛ دم کرده نعناع غلظت خون را طبیعی می‌کند و همچنین برای تسکین سردرد مفید است.
 
طرز تهیه دم نوش نعناع برای رفع سردرد: 
 
برگ نعناع تازه را توی قابلمه آب جوش ریخته و بخار آن را استشمام کنید؛ حتی استنشاق بوی چای نعناع نیز برای درمان سردرد موثر است.
 
بادام:
 
بادام، پودر بادام و روغن بادام خواص بسیار زیادی دارند؛ بهتر است همیشه بادام در خانه داشته باشید زیرا برای درمان هر دردی موثر است؛ موجب کاهش کلسترول خون می‌شود، برای بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت مفید است؛ باعث کاهش وزن می‌شود و می‌تواند سر درد را درمان کند. اگزما، پوست، لکه‌ها و چین و چروک، صدای گوش، تنگی نفس، سرفه و ورم ریه، درد کلیه، سنگ مثانه، کرم روده، درمان زخم‌های کهنه، خارش و مخملک، اسهال، قولنج، تمیز کننده کبد و طحال مفید است.
 
مصرف بادام برای درمان سردرد:
 
بادام تلخ را آسیاب سپس با سرکه مخلوط کنید، ضماد خوبی برای سردرد است و مالیدن آن به دور چشم بینایی را تقویت می‌کند.
 
یک راه بسیار ساده و دلپذیر در تسکین سردرد خوردن 15 بادام در روز است؛ بادام حاوی ماده‌ای به نام سالیسین است که تسکین دهنده درد است.
 
آویشن:
 
آویشن گونه‌های مختلف در کوهستان ایران دارد و خواص بسیار زیادی دارد؛ این گیاه یکی از گیاهان دارویی است که باید حتماً در خانه داشته باشید؛ این گیاه برای نفخ، رفع تنگی نفس، درمان سیاه سرفه، برونشیت، عفونت ریه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آسم، سرفه‌های خشک، عفونت گوش میانی، تهوع، دردهای مفصلی و روماتیسمی، تصفیه کننده خون، کلیه و مثانه، سیاتیک و برای درمان گرفتگی‌های عضلانی موثر است؛ برای ریزش مو 20 گرم آویشن را در یک لیتر آب جوشانده و هر چند روز یک بار به سربمالید.
 
عرق آویشن نیز برای تقویت بدن، تقویت معده، رقیق شدن خون، عفونت ریوی، زکام، تقویت بینایی، ترشی معده و نقرس موثر است. بخور آویشن پوست را زیبا و با طراوت می‌کند و دم کرده آن درد را تسکین می‌دهد.
 
طرزتهیه دم نوش آویشن برای رفع سردرد:
 
یک قاشق چای خوری آویشن را در یک فنجان آب جوش بریزید، در آنرا ببندید و بگذارید 10 دقیقه دم بکشد سپس از صافی رد کرده و میل کنید.
 
زیاد خوردن آویشن باعث بروز آلبومین در ادرار می‌شود در خوردن آن رعایت کنید. 
 
آب:
 
نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز برای کاهش یا جلوگیری از سردرد کمک می‌کند.
 
نکته مهم:
 
بهتر است هرکدام از این گیاه‌ها را به صورت طبیعی در منزل آماده کنید تا از سالم بودن و بهداشت آن مطمئن باشید؛ این گیاهان هرچقدر تازه‌تر باشند مفیدترهستند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بصورت فایل pdf به مطلب زیر دراینترنت مراجعه فرمایید:

اهمیت تولید و تجارت نخود

میخچه محافل کوچک سخت، کلفت شدن پوست است. میخچه اغلب در پا ، به خصوص در بالا و کناره های انگشتان پا، کف پا و حتی بین انگشتان پا بوجود می آید.  همچنین می توانند در قسمت های دیگر بدن  نیز ایجاد شود.
شایع ترین علت میخچه در پا راه رفتن است و یا بعلت پوشیدن کفش بد است. حتی اگرمدت بسیار طولانی کفش های تنگ یا پاشنه بلند بپوشیم باعث ایجاد میخچه می شود
دیگر علل ممکن  راه رفتن بدون پوشیدن کفش، پوشیدن کفش بدون جوراب، و یا در فعالیت های ورزشی که  پا تحت فشار قرار می گیرد.
کسانی که دارای  غدد عرق آسیب دیده، زخم و یا زگیل روی پای خود دارند احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به  میخچه بیش  از دیگران است. همچنین، افراد مبتلا به دیابت و یا کسانیکه جریان خون ضعیفی در پا دارند بیشتر در معرض خطر عوارض ناشی از میخچه هستند. در چنین افرادی، میخچه باید توسط پزشک درمان شود
برخی از علائم و نشانه های  میخچه  ضخیم و خشن  شدن پوست، برجستگی های سخت  و درد هنگام فشار دادن بر روی آنها است.  همچنین در زمان ایستادن و یا راه رفتن باعث اذیت می شود
معمولا به سادگی از بین بردن نمی رود در صورت نیاز،  از داروها و لوسیون های برای درمان میخچه استفاده میکنند. همچنین می توانید داروهای خانگی طبیعی ساده را  برای خلاص شدن از میخچه بکارببرید.
داروهای خانگی برای میخچه:
در اینجا  10 داروی خانگی را معرفی میکنیم:
1.  سنگ پا
ماساژ دادن میخچه و قسمت های مجاور  آن با سنگ پا یک درمان موثر است. سنگ پا  پوست سخت را از بین برده،  درد  را کاهش میدهد و سریع خوب می شود
قبل از رفتن به رختخواب،  پای خود را در آب  گرم به مدت 10 دقیقه خیس کنید تا پوست سخت نرم شود سپس سنگ پا را به آرامی از جلو وعقب در منطقه آسیب دیده 3-5  دقیقه مالش دهید سپس با یک توپ پنبه ای به محل روغن کرچک بزنید و رویش را بپوشانید تا یک شب بماند چند روز این کار را انجام دهید تا بطور کامل از بین برود
  
2.  سرکه  سفید
سرکه سفید شیوه درمانی بسیار عالی  برای درمان میخچه  پا است. سطح اسیدیته سرکه سفید به  نرم کردن پوست سخت کمک میکند. به علاوه، ضد قارچ است و خواص ضد باکتریایی  آن خطر ابتلا به عفونت را کاهش  میدهد.
قبل از رفتن به رختخواب،  یک قسمت سرکه سفید را با سه قسمت آب مخلوط کنید تا رقیق شود سپس با وسیله نرمی بر روی میخچه بمالید صبح روز بعد پوسته پوسته می شود آن را با سنگ پا تمیز کنید و سپس روغن زیتون یا روغن نارگیل بمالید هر روز یکبار این کار را انجام دهید تا میخچه بطور کامل از بین برود.
3. جوش شیرین
جوش شیرین لایه بردار طبیعی است که پوست مرده میخچه را از بین می برد ، همچنین ضد قارچ  است و خواص ضد باکتریایی آن به پیشگیری از عفونت کمک میکند
2-3 قاشق غذاخوری جوش شیرین  را  مقداری آب گرم اضافه کنید. پای خود را در این محلول برای 10 تا 15 دقیقه فرو ببرید.  منطقه مبتلا  را با سنگ پا مالش دهید تا پوست مرده از بین برود
یا
با یک قاشق چای خوری جوش شیرین، آب لیمو وکمی  آب  خمیر درست کنید. در منطقه آسیب دیده مالیده و رویش را پانسمان کنید تا یک شب بماند صبح روز بعد آب کشی کرده و با سنگ پا لایه برداری میکنیم 
 
4. لیمو
یکی دیگر از شیوه های درمان میخچه  پا خود لیمو است. اسید موجود  در لیمو  برای نرم کردن پوست سخت است که باعث می شود میخچه از بین برود
آب لیموی تازه   را روی میخچه زده  و میگذاریم خشک شود حداقل روزانه سه بار این کارر ا انجام دهید .
روش دیگر، خیس کردن دو قطعه از میخک در یک قاشق غذاخوری آب لیمو به مدت 15 دقیقه است . میخک باید کاملا حل شود  وقتی مالیدیم میگذاریم درمعرض هوا  خشک شود روزی چند بار این کاررا انجام می دهیم
شیوه دیگر:
مخلوط یک قاشق چای خوری مخمر آبجو با کمی آب  لیمو یک خمیر درست می کنیم . برروی میخچه زده،  با نوار زخم بندی پوشش می دهیم ، و یک شب بماند
تا زمانیکه بهبود پیدا کرد میتوانید هرکدام از این روشها را استفاده کنید
 
5. سیر
سیر یک آنتی اکسیدان طبیعی  است و از این رو در درمان میخچه بسیار مفید است. همچنین، خواص ضد باکتری و ضد قارچ آن از عفونت جلوگیری می کند.
نصف سیر را در محل میخچه مالیده . اجازه دهید  پوست خشک شود ، با یک نوار زخم بندی ببندید و یک شب بماند. صبح روز بعد،پانسمان  را باز کرده و پای خود را با آب گرم بشویید. این کار را هر شب تا زمانی که  میخچه از بین می رود تکرار کنید
روش دیگر، دو تا سه حبه سیر را به قطعات کوچک برش داده ، کمی نمک  ریخته بزنید و رویش را بندید سه روز بماند بعد از سه روز میخچه از بین می رود در صورت نیاز این روش را دوباره تکرار کنید . 
گزینه دیگر این است که  دو حبه سیر،  کمی سرکه  را بطور مستقیم روز میخچه می مالیم . با قرار دادن یک توپ پنبه  روی آن را با نوار زخم میبندیم .  مدت دو تا سه ساعت و سپس پانسمان را برداشته و تمیز میکنیم چند هفته این کار را انجام دهید
6. روغن سقز
سقز ضد عفونی کننده قوی است که می تواند به درمان میخچه کمک کند. این روغن به پوست به سرعت نفوذ میکند، بنابراین سریعتر درمان میشود
قرار دادن یخ در یک پارچه نازک و ماساژ منطقه آسیب دیده با آن را برای دو دقیقه.  خشک  کردن منطقه و مالش  با روغن سقر در محل مورد نظر و رویش را می بندیم شب این کار رامیکنیم و تا صبح میماند
روش دیگر،  کمی روغن نارگیل  خالص را  در مایکروویو ذوب کرده. مخلوط را در یک قاشق غذاخوری روغن سقز و دو قاشق غذاخوری روغن کافور میریزیم تا سرد شود سپس پای خود را در آب گرم بمدت چند دقیقه گذاشته این کرم را میزنیم. .بقیه کرم را در یک ظرف در بسته گذاشته روزی 2-3 بار تکرار میکنیم . 
 
 7. پاپایا
پاپایا خام
پاپایا یکی دیگر از درمان بسیار آسان و موثر برای از بین بردن میخچه پا است. چندین آنزیم در پاپایا  وجود دارد که به نرم کردن پوست سخت کمک میکند. به علاوه، هر گونه درد و ناراحتی را تسکین و حتی به بهبود سریعتر میخچه کمک میکند
شیوه استفاده:
رنده یک قطعه کوچک از پاپایا خام و تهیه آب آن 
به محل میخچه آب آن را  مالیده  و با نوار زخم میبندیم تا صبح بماند سپس صبح رو ز بعد با سنگ پا به آرامی لایه برداری میکنیم  تا زمان بهبودی میتوانید تکرار کنید
 
8. شیرین بیان
در آیورودا، شیرین بیان برای درمان میخچه در پا تاثیر شگفت انگیزی دارد
یک قاشق غذاخوری از پودر شیرین بیان را با روغن خردل  مخلوط کنید تا خمیرشود
این خمیر را بر روی منطقه آسیب دیده قبل از رفتن به رختخواب بزنید و با باند ببندید .
صبح روز بعد،  پانسمان  را باز کرده و با آب ولرم این منطقه را بشوئید
این کار را هر شب تا زمانی که  میخچه نرم و کوچک شود انجام دهید 
 
 
9. زردچوبه
 
یکی دیگر از درمان خوب  زردچوبه است. با توجه به ماهیت ضد التهابی آن، زردچوبه می تواند ناراحتی را تسکین،  درد  را کاهش و به سرعت بهبود دهد
یک قاشق چای خوری زردچوبه  و کمی عسل مخلوط کنید تا خمیر شود به محل آسیب دیده بزنید . بگذارید خشک شود دو یا سه بار در روز برای حداقل یک هفته یا تا زمانی که  درمان شود ادامه دهید
یکی دیگر از گزینه ها:
  مخلوط یک قاشق چای خوری از ژل آلوئه ورا را با نصف قاشق چای خوری زرد چوبه مخلوط کرده  روی میخچه گذاشته.پانسمان کنید تا صبح بماند . صبح روز بعد، پوست نرم  را با سنگ پا مالش داده و کرم مرطوب کننده بزنید .
 
 10. آناناس
 
 برای  درمان میخچه، پوست آناناس موثر تر از گوشت  آن است. پوست  آن حاوی آنزیم های خاصی است که به نرم کردن میخچه کمک میکند
یک مربع کوچک از پوست آناناس تازه را ببرید قسمت داخلی ان را برروی میخچه قرار دهید با یک بانداژ ببندید یا جوراب بپوشید و یک شب بماند صبح روز بعد این بانداژ را برداشته ناحیه را بشوئید و روغن  نارگیل بزنید هر شب بمدت یک هفته این کاررا انجام دهید
 
مجله سیب سبز:  زندگی کردن با میخچه یکی از سخت‌ترین و دشوارترین مشكلات روی زمین است. بی‌شک کسی دوست ندارد با یک میخچه دردناک در خیابان قدم بزند یا برای انجام کارهای روزانه خود از این سر شهر به آن سر شهر برود. میخچه یکی از مشکلات رایجی است که بیشتر انسان‌ها دست کم یک‌بار آن را در طول زندگی تجربه می‌کنند. میخچه در نقاط مختلف پا به ویژه در ناحیه انگشتان و مفاصل آن دیده می‌شود. درحقیقت میخچه واکنشی است که پوست بدن در برابر فشارهایی قرارمی‌گیرد که به صورت مستمرو به دلایل مختلف مثل تنگی کفش یا اضافه وزن به سطح پوست وارد می‌شود و به صورت برآمده و ضخیم شدن پوست به اندازه یک دانه عدس یا ذرت پیش می‌رود. بی‌توجهی به درمان میخچه گاهی افراد را وادار به انجام جراحی و خارج کردن آن از بدن می‌کند، درحالی که درمان میخچه یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌هاست به شرط آنکه درمان آن در زمان مناسب انجام شود. برای درمان این عارضه راه‌های مختلفی در شیوه‌های درمانی طبیعی و خانگی در سراسر جهان وجود دارد که برخی از موثرترین آنها را با هم مرور می‌کنیم.
 
   چگونه میخچه را شناسایی کنید 
 
میخچه را با پینه اشتباه نگیرید
 
اگرچه میخچه و پینه هردو ظاهر کاملا متفاوتی دارند اما گاهی توسط بسیاری از مردم با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. پینه‌ معمولا سطح وسیع‌تری از پوست را به خود درگیر می‌کند و معمولا در قسمت‌هایی از کف پا که تماس مستقیم و مداوم با زمین دارد و تحت‌فشار زیاد قرار می‌گیرد، مثل پاشنه یا سینه‌ پا دیده می‌شود، در حالی که میخچه محدوده بسیار کوچکی را درگیر می‌کند و معمولا برجسته است، در یک نقطه رشد می‌کند، ضخامت بیشتری دارد و احتمال نفوذ آن تا اعماق پوست بسیار زیاد است. در حالی که پینه تنها در سطح پوست دیده می‌شود و امکان نفوذ به لایه‌های زیرین پوست را ندارد. 
 
 راه‌های پیشگیری را بشناسید
 
چرا میخچه می‌زنید
 
دلایل مختلفی برای ابتلا به میخچه وجود دارد که بسیاری از آنها به  دلیل بی‌احتیاطی و بی‌توجهي خودمان به وجود می‌آید.  پوشیدن کفش‌ یا جوراب تنگ، تماس بیش از اندازه انگشتان با رویه کفش‌، پوشیدن کفش یا صندل بدون جوراب و پیاده‌روی طولانی و مستمر، استفاده از کفش‌های پاشنه بلند و تنگ، عدم درمان قوس کف پا و افزایش فشار بر انگشتان و سینه‌ پا و در نهایت تقسیم نامتعادل وزن روی پاها از جمله عواملی است که موجب می‌شود پا و انگشتان آن در معرض فشار قرار بگیرند و احتمال ابتلا به میخچه در آنها تقویت شود، بنابراین اگر نسبت به این موارد بی‌تفاوت باشید به مرور شاهد درد مفصل انگشتان، التهاب، برآمدگی و سفتی پوست و دردهای نقطه‌ای در موضع میخچه خواهید بود.
 
نسخه: پاکسازی میخچه با سرکه
 
طول درمان: 2 هفته، روزی دو بار
 
استفاده از سرکه برای درمان میخچه یکی از ساده‌ترین شیوه‌ها برای خشک‌کردن و ازبین‌بردن آن‌ است. برای این کار به سرکه سفید و یک پنبه‌ نیاز دارید. پنبه را به سرکه آغشته کنید و آن را روی موضعی که میخچه در آن به‌وجود آمده، بگذارید. پنبه‌ سرکه‌ای را با نوارچسب پارچه‌ای پانسمان روی موضع ببندید، به گونه‌ای که پنبه سرکه‌ای به طور کامل سطح میخچه را مرطوب کند. بعد از 3 تا 4 ساعت پنبه سرکه‌ای را از روی میخچه بردارید و اجازه دهید، میخچه به مدت 30 دقیقه هوا بخورد. پس از این مدت پنبه‌ دیگری را به سرکه آغشته کنید و به مدت 3 تا 4 ساعت به همان شیوه روی موضع میخچه ببندید. این شیوه را به مدت 2 هفته، روزی دوبار تکرار کنید تا در پایان هفته دوم شاهد خشک شدن و جدا شدن میخچه از موضع باشید. 
 
افرادی که به‌جای استفاده از شیوه‌های طبیعی با قیچی، ناخن‌گیر و اجسام برنده به جان میخچه‌ها می‌افتند آسیب‌های جدی به پوست خود وارد می‌کنند.
 
  این هشدار را جدی بگیرید
 
میخچه را جراحی نکنید
 
کارشناسان و متخصصان پوست می‌توانند نمونه‌های مختلفی از افراد مبتلا به میخچه را مثال بزنند که با خوددرمانی‌های بی‌مورد و خطرناک مشکلات زیادی برای خود به‌وجود آورده‌اند. افرادی که به جای استفاده از شیوه‌های طبیعی با قیچی، ناخن‌گیر و اجسام برنده به جان میخچه‌ها می‌افتند، آسیب‌های جدی به پوست خود وارد می‌کنند، زیرا با این کار موجب بروز عفونت و آلودگی در موضع میخچه می‌شوند و مشکلی به مشکلات قبلی خود اضافه می‌کنند.
 
   نسخه: پوست موز و اسانس چای
 
طول درمان: 2 هفته روزی 2 ساعت
 
یکی دیگر از روش‌های خانگی درمان میخچه تهیه مرهمی است که با کمک پوست موز و عصاره برگ درخت چای به دست می‌آید. برای این کار باید یک عدد موز رسیده و کامل را به مدت 3 تا 4 ساعت درون یخچال بگذارید. پس از این مدت پوست موز را بکنید و سفیدی‌های درون پوست آن را جدا کنید. برای تهیه این مرهم نیاز به يك قاشق غذاخوری از این کرک‌های سفید دارید. به کرک‌های سفید، 4 تا 5 قطره اسانس روغن چای اضافه کنید و آن را به آرامی ورز دهید. این مرهم را به مدت 2هفته، هر روز 2 ساعت روی میخچه بگذارید و آن را پانسمان کنید. این مرهم به شما کمک می‌کند تا بعد از 2 هفته احساس بهتری نسبت به میخچه داشته باشید و دیگر هنگام پوشیدن کفش‌ و راه‌رفتن احساس درد نکنید.
 
 نسخه: مرهم روغن چای سبز
 
طول درمان: يك هفته  پیش از خواب 
 
اگر مدت زمان زیادی است که به میخچه مبتلا هستید و دیگر به آن به عنوان بخشی از بدن‌تان عادت کرده‌اید، قطعا با یکی از انواع سرسخت آن روبه‌رو هستید که دارای پوستی ضخیم و محکم است. مردم چین برای درمان این نوع از میخچه از عصاره، اسانس یا روغن برگ درخت چای سبز استفاده می‌کنند. برای این کار کافی است 5 قطره از روغن چای سبز را روی پنبه‌ بریزید و آن را روی میخچه قرار دهيد. البته پیش از این کار باید پای خود را به خوبی با آب ولرم و صابون بشویید و آن را با حوله خشک کنید. در صورتی که به مدت يك هفته هر شب پیش از خواب این روغن را روی میخچه قرار دهید، خواهید دید که بعد از این مدت با نرم شدن و کاهش میزان سختی و ضخامت میخچه رو‌به‌رو خواهید شد و درد کمتری را تجربه خواهید کرد.
 
نسخه: آبلیموي ترش و میخک
 
طول درمان: 10 روز، هر چه بیشتر بهتر
 
 استفاده از این نسخه  یکی از موثر‌ترین روش‌ها برای درمان میخچه است. برای تهیه این نسخه خانگی کافی است 2 عدد گل میخک خشک شده را درون  نصف استکان آبلیموی ترش تازه بگذارید و اجازه دهید این مخلوط به مدت يك ساعت در این شرایط بماند تا خواص مفید گل‌میخک وارد آبلیمو شود، سپس آبلیمو را از صافی عبور دهید تا گلبرگ‌های گل میخک از آن جدا شود. پنبه‌ای را به این ترکیب آغشته کنید و آن را روی میخچه خود بگذارید. پیش از استفاده از این ترکیب نیازی به شست‌وشوی پا با صابون نیست. تنها پایتان را با آب نیمه‌ولرم بشویید و آن را کاملا خشک کنید. می‌توانید از این ترکیب در طول روز هرچند بار که توانستید، استفاده کنید، اما برای افرادی که مشغله کاری زیادی دارند، می‌توانند روزی سه تا چهار بار از این شیوه استفاده کنند، پس از 10 روز خواهید دید که میخچه کم‌کم خشک شده و از بین می‌رود.
منبع: مجله پزشکی دکتر سلام - برترینها

پنج شنبه 1 دی 1393برچسب:امام رضا,شهادت,تسلیت, :: 15:56 :: نويسنده : محمدرضاداورزنی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد

درباره وبلاگ

نقاط کوهستانی از جمله اماکن طبیعی هستند که گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کنند. کوه زر(گر)داورزن به ارتفاع ۲۹۲۴ متر، بلندترین ارتفاع در سطح شهرستان می باشد. این کوه در شمال شهرستان و در شمال شرقی روستای آبرود قرار دارد. در دامنه های شمالی و پشت به آفتاب این کوهستان امکان انجام ورزشهای زمستانی از جمله اسکی و برف نوردی وجود دارد . کوه زر مورد توجه هیئت های مختلف کوهنوردی در سطح کشور می باشد و هر سال چندین هیئت کوهنوردی جهت صعود به این کوه عازم روستای آبرود می شوند . مسیر دسترسی به این کوه از طریق روستای آبرود و بیزه و از طریق یک جاده خاکی به فاصله ۱۵ کیلومتری از جاده اصلی امکان پذیر است . وجود چشمه های متعدد وآبشار های زیبا در مسیر قله قابلیتهای طبیعی مناسبی را برای توسعه فعالیتهای اکوتوریستی در آن فراهم ساخته است. بر روی دامنه های شمالی کوه زر به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی و جهت قرارگیری تا اواسط خرداد ماه برف مشاهده می شود که قابلیتهای مورد نیاز در اکوتوریسم زمستانی مانند اسکی را فراهم می سازد . رودخانه داورزن که درحقیقت بسان زاینده رودی برای داورزن میباشد ازاین قله مرتفع ومعروف سرچشمه میگیرد.
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کوه زر داورزن و آدرس kzdavarzani.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 22
بازدید هفته : 45
بازدید ماه : 644
بازدید کل : 107677
تعداد مطالب : 83
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1Alternative contentفال حافظ

تعبیر خواب آنلاین


استخاره آنلاین با قرآن کریم


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس